ZGŁASZANIE AWARII

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie awarii lub szkody

Awaria przyłącza lub sieci wod.-kan. W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym bądź kanalizacyjnym prosimy o pilne zgłoszenie do Załadu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o.: w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.30 bezpośrednio do siedziby Spółki tel. (67) 2846106 osobiście lub...